Hopp til hovedinnhold

Folketellinger

Ettersom mange av taterslekt ikke hadde et fast sted å bo, ble de ikke tatt med i de vanlige folketellingene. I 1845 ble det foretatt en folketelling over taterne. På bakgrunn av den ble den såkalte Fantefortegnelsen utarbeidet av Eilert Sundt samme år.

  • Vei gjennom granskog.
    1/1


Folketellingen omfattet 1145 personer. 700 av disse ble oppgitt med navn og opplysninger. Informasjonen var nyttig for lensmenn og embetsmenn, og gjorde at taterne lett kunne kontrolleres og spores opp.

Basert på tall fra alle landets prester og fattigkommisjoner utarbeidet Misjonens grunnlegger, Jacob Walnum, en oversikt over landets omstreifere og løsgjengere.

I Walnums oversikt over omstreifere var det registrert 3859 personer. Av 2304 registrerte voksne personer, ble 257 regnet som fastboende, 257 som «tvilsomme» (usikre boforhold), og de resterende 1773 som «streifende».Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1