Hopp til hovedinnhold
«Tattar-dansken», alias Elof Jansen, spiller trekkspill ved et besøk på en svensk bondegård, ca. 1910.

De reisendes musikk

De reisende har i alle tider tilpasset seg populærmusikken. Et eksempel er Karl Johansen Rosenberg (1775-1855), som gikk under navnet «Fant-Karl». Han var en stor felespillemann av reisende slekt, og en av de fremste formidlere av valsen. Vals blir i dag betraktet som folkemusikk, eller gammeldansmusikk, men på den tiden var dette populærmusikk.

Av Laila Yrvum


Trekkspillet fikk sitt gjennombrudd på begynnelsen av 1900-tallet, og dette ble tatt i bruk også av de reisende. Enkelte av dem utviklet seg til meget dyktige utøvere på dette instrumentet og fikk musikken som levevei. Den mest kjente trekkspilleren blant de reisende var svensken Carl Jularbo.

Et annet instrument som siden 1950-tallet har hatt stor popularitet blant reisende er gitaren. De reisende har latt seg påvirke av vekslende trender i musikken opp gjennom tidene. Likevel har de klart å ivareta sin muntlig overførte visearv. Det som er mest særpreget for visetradisjonen er de mollstemte sangene, noe som trolig kan forklares med opplevelser fra et krevende liv på landeveien.


 • «Tattar-dansken», alias Elof Jansen, spiller trekkspill ved et besøk på en svensk bondegård, ca. 1910.
  1/1
  «Tattar-dansken», alias Elof Jansen, spiller trekkspill ved et besøk på en svensk bondegård, ca. 1910. Foto: Nordiska Museets Bildbyrå


Populærmusikken fikk etter hvert en merkbar innflytelse på de reisendes musikk. Utover på 1950-tallet oppnådde svenske viser stor popularitet. Spør man den eldre generasjonen i dag nevnes navn som Harry Brandelius, Anita Lindblom og Cornelis Vreeswijk.

Utover på 1960-tallet fikk dansebandmusikken betydning blant de reisende. En annen musikksjanger som har hatt innflytelse på de reisendes musikk i løpet av de siste 50 årene er countrymusikken. Som konklusjon vil det være riktig å si at musikktradisjonen har vært et av de fremste uttrykkene for likeverd og selvaktelse blant reisende. Musikken har gjennom tidene virket som en ventil i tunge stunder. Det er i dag svært positivt å se at en rekke musikere med bakgrunn som reisende begynner å bli et viktig og synlig innslag innenfor norsk musikk. Bredden blant disse musikerne er stor. Deres musikk spenner over mange musikksjangere, og har oppnådd popularitet i store deler av befolkningen.

Navn i vår tid

I de senere tiår har reisende formidlet ulike typer musikkformer. Lasse Johansen, Elias og Veronika Akselsen, Åge Aleksandersen, Laila Yrvum og Anita Karlsen er blant disse. Lasse Johansen er først og fremst en dansebandmusiker, men har også gitt ut plater med tradisjonelle viser.

Laila Yrvum er en utøver av folkemusikksjangeren, mens Åge Aleksandersen først og fremst er kjent innenfor norsk rock. Den kanskje fremste tradisjonsbærer av de gamle tatervisene er Elias Akselsen.


 • Musikere i Setesdal. Fra venstre: Elias Akselsen, Gunnar Stubseid, Nils Økland, Halvard Bjørgum, Laila Yrvum, Ånon Egeland og Lasse Johansen. Bildet er tatt i forbindelse med en kappleik i august 1999.
  1/1
  Musikere i Setesdal. Fra venstre: Elias Akselsen, Gunnar Stubseid, Nils Økland, Halvard Bjørgum, Laila Yrvum, Ånon Egeland og Lasse Johansen. Bildet er tatt i forbindelse med en kappleik i august 1999. Foto: Gunnar-Inge Lyngroth
 • Åge Aleksandersen.
  1/1
  Åge Aleksandersen. Foto: Anno Glomdalsmuseet
 • Anita Karlsen med gitar.
  1/1
  Anita Karlsen med gitar. Foto: Østlendingen
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1