Hopp til hovedinnhold

Opphavsrettslig beskyttelse

Nettutstillingen Latjo drom er å regne som et åndsverk. Retten til åndsverket kalles opphavsretten. Det er lov om opphavsrett til åndsverk, også kalt åndsverkloven, som regulerer hvordan åndsverket skal brukes. Se lov om opphavsrett/åndsverksloven §2).

Bruk av tekst og foto fra nettutstillingen Latjo drom skal krediteres. Bruk av foto til ikke kommersiell virksomhet tillates med kreditering. Det er ellers ikke lov å bruke eller publisere foto fra utstillingen uten tillatelse.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1