Hopp til hovedinnhold
src="https://dms-cf-09.dimu.org/image/02349SzRnjNb?dimension=1200x1200"/>

Både Trosbekjennelsen og Fader vår er oversatt til romani, Mathiassen Skou gjengir disse i boka «Paa fantestien», fra 1893. Her er dette gjengitt med datidens form og rettskriving.

Troens artikler

Om Helkoes Kjeripa
Om alle tings skabelse

Miro pakjar pre Jomlia Dadd, Homlas og Puens helkoe Tjerrar
Jeg tror på Gud Fader, Himmelens og jordens hele skaper

Om Tilpalaleingen
Om gjenløsningen

Miro pakjar pre Jesus Christus Jomlias onumme Raklo, vorus Rankano, som asjar av daava grosværdoe Jomlias Aand
Jeg tror på Jesus Kristus Guds ene Søn,vor herre, som er af den hellige Guds Aand

Avfa Rani Maria, miakt kjerra undri Pontus Pilatus, gernest, Mula og kjerra i Pu”en
kommet av jomfru Maria, gjort ondt under Pontus Pilatus, korsfestet, død og lagt i jorden

jadde nekli til Bængerske, stedde upri tren Divussen fra de Mula
for ned til helvede, stod opp tredje Dag fra de Døde,

jadde upri til Homla, suttar hos Jomlia, daava Daddo lakjoaste Vasth, a døi afvar'n til palla.
for op til himmelen, sidder hos Guds den Faders ypperste haand, hvorfra kommer'n tilbake,

og kjerrar Tjatjiba over Gjiddane og Mula
og gjør Forhør (dom) over Levende og Døde. 

Om Grosværdokjeripaet (ordet hellig finnes ikke i romani, skrives her om til et ord som betyr omskapt eller stor eller godt)
Miro pakjar pre daava Grosværdoe Aand, onum grosværdoe kangari,

Jeg tror på den helliggjorte Ånd, en helliggjort kirke

lakjue Manuschars Kjettani, Grækkobas Tildoking
gode Menneskers Samfunn, de onde handlingers tilgivelse,

Troppoens Opristeing og, etri Mulipaen, daavaseesGjibben.
Legemets oppstandelse, og, etter døden, det evige Liv.

Herrens bøn

(Kvantingens Manging)

Daddo voro, Diro asjar pre Homla,
Fader vår, du (som) er i himlene.

Sjukkart og lakjot, asjar Diros Nav
Vakkert og godt er Dit Navn

Ninna voro afva Diros Kjerresteddo og Homla
Til os komme Dit hjemsted og himmel.

Kjerro Diros lakjoe Kjeripa pre Homla og helkoe Pue.
Gjør dit gode Arbeide i himlen og (paa) hele jorden

Dello voro pre Divussen manders divussanes Pannom.
Gi oss i dag vårt daglige brød

Asja kje lak pre vorus Grækkopa,
Vær ikke vred paa (os for) vore onde handlinger

voro kji durigare asjar lakke ninna Vakkoe for andris Grækkopa
mot voro.

vi ikke længere er vrede imod Andre for deres onde handlinger mod os.

Vore kje afva undri lakke Bængars.
(Lad) Os ikke komme under onde Magters paavirkning.

Men hilpra vornus Tjaaroanne fra helkoe miakke.
Men hjælp os stakler fra alt (det) onde.

Thi Diros asjar helkoe Homla og Pu,
(For) din er hele himlen og Jorden,

Sorralohedt og Lakjohedt, ninna helkoe saros Sea Thi.
Makten og Æren, gjennom hele evigheten.

Tsatjot asjar daava.
Sandt er dette.

Amen
Amen

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1