Hopp til hovedinnhold

Kirkens rolle

I 1578 kom det et brev fra biskopen i Fyn i Danmark. Han ga beskjed om at ingen prester fikk lov til å døpe folk av romanislekt. De fikk heller ikke konfirmere, vie eller gravlegge dem. Hvis de skulle gravlegges så skulle dette skje utenfor kirkegården.

Uten dåp var det ikke mulig å få pass eller reise rundt på lovlig vis. Foreldre kunne settes i fengsel fordi barna ikke ble konfirmert. Konfirmasjon markerte overgangen fra barn til voksen, og var du ikke konfirmert fikk du verken læreplass eller fast arbeid. Du kunne heller ikke gifte deg. Uten konfirmasjon var du dømt til et liv i lovløshet.

Å ikke få Guds velsignelse betydde også å være uten medmenneskers medlidenhet og sympati. Heldigvis ble ikke alltid lovene fulgt. Romanifolk deltok flere steder i kirkelige ritualer, barna deres ble døpt i kirken og de ble begravet på kirkegården.


  • Nes kirke og klokkergård.
    1/1
    Nes kirke og klokkergård. Foto: Anno Domkirkeodden

«Berger du barna, berger du slekten»

Aksel og Hulda Karlsen med flere foran en 1926 mod. Chevrolet i Gudbrandsdalen ca. 1956.

fra møtet med storsamfunnet

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1